Práce ve vězení

01. 04. 2019

17 minut

Desátým rokem pracuju ve věznici. Díky tomu, že rodinnej příslušník mi řekl, že ve věznici jsou volný místa, že tam nabírají, tak jestli bych to nechtěl zkusit. Řekl jsem si, proč ne. Nebylo to o tom, že bych si o tom něco bližšího zjišťoval nebo po tom prahnul nebo něco podobnýho. Spíš jsem si říkal, že to je práce jako každá jiná a že to zkusím a uvidím. Momentálně pracuju na Oddělení výkonu vazby a výkonu trestu.

Kolik tam máte oddělení?

Uniformovaný oddělení jsou čtyři.

Oddělení vězeňský stráže

Oddělení prevence a stížností

Oddělení justiční stráže

A další je oddělení výkonu vazby a výkonu trestu, který se zabejvá naplňováním práv vězněných osob. Což znamená, že dozorujou to, jakým způsobem se chovají na celách a na oddílech. Předváděj je k aktivitám a na koupání. Vydávaj jim stravu. Dá se říct, že se o ně v uvozovkách staraj. Jsou tam s nima celej den zavřený. Kapacitně je to kolem 100 vězňů ve výkonu vazby a 260 vězňů ve výkonu trestu. S tím, že jsou tam rozdíly, protože každý se řídí jiným zákonem a jinou vyhláškou.

Takže ve výkonu vazby jsou, než je odsoudí, a ve výkonu trestu jsou už odsouzený?

Dá se říct. Výkon vazby se ještě dělí na vazbu Útěkovou (to je ta, že je tam soud pošle kvůli tomu, že by mohli utýct a tím se vyhýbat soudnímu řízení), vazbu Koluzní (ta je proto, že by mohli ovlivňovat nějaký svědky) a vazbu Předstižnou (aby jim bylo zabráněno páchat další trestnou činnost).

Liší se třeba i nějak ty cely. To prostředí? Nebo je to všechno pohromadě, akorát si řeknete: tenhle je vazba a tenhle je výkon trestu.

Ve výkonu trestu jsou umístěný na takových oddílech a na vazbě jsou zpravidla umístěný na celách.

Kolik jich je na cele?

Zpravidla se využívá kapacity 4 metry čtvereční na jednu osobu. Máme dva druhy cel: větší a menší. Na těch větších celách jsou po třech a na těch menších jsou po dvou. Jsou to klasický cely, ze kterých se ven dostávají akorát na ty nárokový věci, jako je koupání, vycházky, předvedení na zdravotní oddělení.  Nebo můžou chodit do kaple, na nějaký aktivity a tak dále.

Do kaple? Máte tam kapli?

Máme kapli. Docházej k nám kaplani. Každej má částečnej úvazek a jsou to různý víry.

A snažej se tam ty lidi rozvěřit? Daří se to?

U spousty lidí je to účelovka. V životě v Boha nevěřili, ale jenom kvůli tomu, aby se dostali třeba mimo tu celu, tak začnou věřit. Třeba i něco hledají. Nechci jim šahat do svědomí, ale zpravidla si myslím, že to tak není.

Takže můžou do kaple, na procházky…

… na vycházky.

To nejsou procházky? To jsou jen vycházky? A kam na vycházky teda?

Máme čtyři interní dvory. Jeden z nich je určenej k vycházkám pro obviněný nebo odsouzený na eskortu (že nejsou naši). Je rozdělenej na pět vycházkových dvorů velikosti asi 5 na 10 metrů.

Jsou tam stromy?

Nejsou.

Takže ty lidi neviděli třeba tři roky strom?

Jestli byli na eskortě tak asi jo.

Tak si nešáhli na strom?

No to asi ne. U nás je to samej beton.

Tam je beton? To tam nemají ani trávu?

Ne. U nás travnatý plochy nejsou. Všechno je z betonu.

Takže si třeba tři roky nelehli na trávu jo?

Hm.  To třeba u nás ve věznici nejde. Čistě teoreticky pokud jsi ve výkonu trestu, tak jsi zařazena třeba i na vnější  nestřežený pracoviště. Na tom vnějším nestřeženým pracovišti samozřejmě maj možnost to venku vidět. A pokud ti jde o šáhnutí na trávu, tak si můžeš šáhnout.

(společné „ha ha ha“)

Máte tam knihovnu?

Knihovna tam je. Myslím si, že je poměrně dobře zásobena. Je tam jak klasická beletrie, tak poezie atd.

Máte tam internet?

Internet tam k dispozici pro vězněný osoby není. Vím, že to je do budoucna v plánu. Že by se měl přivíst nějakej okleštěněj internet tak, aby se dostali na stránky úřadu práce a nějakejch dalších institucí, který by jim mohly třeba pomoct po výkonu trestu.

Kolikrát jeděj denně?

Denně mají nárok třikrát na stravu. Když choděj do práce, tak dostávají třeba ještě nějaký přídavky.

Ty to jíš taky to jídlo co jeděj oni?

Ne. Jsou dvě vývařovny. Jedna vývařovna je pro vězněný osoby a jedna je pro zaměstnance. A jak v tý jedný kuchyni, tak v tý druhý kuchyni vařej vězněný osoby.

Takže i pro vás vařej vězněný osoby?

Jo.

Ty to jíš? Nebojíš se?

Kdo se bojí, nesmí do lesa.

(společné „cha cha cha“)

Je tam vždycky civilní zaměstnanec.

Pak máte nějaký společný umývárny?

Je rozdíl vazba – trest. Na vazbě jsou ty cely. Tam to vypadá tak, že tam vejdeš, na jedný straně je záchod, na druhý straně je topení. Pak je příčka a za tou příčkou je umyvadlo. A pak tam jsou skřínky, postele a okno. A tydlety lidi mají možnost na cele se umývat v umyvadle, používat záchod a v nařízených stanovených intervalech mají možnost se jít koupat.  Je společná umývárka a zase se musejí předvádět na základě těch zákonem stanovenejch kritérií, že třeba ženy odděleně od mužů a tak dále.

Jaký jsou ty intervaly na to koupání? Každej den se nemůžou koupat?

Pokud se bavíme o vazbě, tak tuším, že je to dvakrát nebo třikrát týdně. Pokud mají samozřejmě nějaký zdravotní problémy, tak tam máme zdravotní středisko, který jim napíše koupání třeba i dvakrát denně.

A mají na to třeba jako pět minut a konec?

Na vazbě jsou intervaly. Dozorce je dovede dovnitř, dá jim prostor na to, aby se svlíkli, pak jim stopne třeba šestiminutovej interval, oni se tam osprchujou. Skončí interval, osušej se a dozorce je odvede zpátky na celu.

Co když to nestihne? Se namydlí a nestihne se vomejt?

(„hi hi hi“ )

Ty vězni jsou manipulativní, takže věřím tomu, že spousta z nich to zkusilo. Zkusilo to jednou, a pak už to znova nezkoušeli.  Když to vezmu jinak, je tam zavřenejch sto vězňů ve výkonu vazby s tím, že na dvou koupelnách se musí těhlech sto vězňů během dne otočit a do toho se musí dělat ještě nárokový aktivity. Když přijde advokát, tak se musí odvíst k advokátovi nebo policajtovi na výslech a tak dál. A máme omezenej počet zaměstnanců, který musej tohle všechno realizovat a oni opravdu jsou celej den v zápřahu. Neměli jsme nikdy problém s tím, že by se nestíhali umejt.

A co koupání na výkonu trestu?

V trestu mají umývarky na oddílech, kde jim v určitých intervalech teče teplá, takže se můžou sprchovat i několikrát denně. Tím, že je maj na oddíle, tak je tam nikdo nemusí vodit. Intervaly jsou nastavený tak, aby měli možnost se vždycky vykoupat po práci, nebo po aktivitách, kde by se mohli zpotit, a pak klasicky ráno a večer.

U výkonu trestu teda nejsou klasický cely?

U nás to funguje tak, že máme oddíly. Je jich třeba osm na jednom oddílu. Před tím mají chodbičku a vzadu mají kulturní místnost.

Máte i samotky?

Máme. Říká se tomu cela určená k výkonu kázeňských trestů. Pak máme ještě krizový cely a cely určený k zdravotním izolacím.

K čemu jsou krizové cely?

Pro vězně v krizi. To posuzuje psycholog. Cela je nadstandardně vybavená a většinou slouží hlavně k tomu, aby vězeň, kterej má panickou úzkost z toho, že se ocitl ve věznici, pomohla přežit prvních pár dní nebo týdnů. Tenhle stav se může samozřejmě vyvinout i v průběhu výkonu trestu nebo vazby. Ale moc často obsazený nejsou.

A vy tam máte ženskou i mužskou věznici?

Do vazby může nastoupit kdokoliv. Mladistvej, žena, muž. A co se týče výkonu trestu, tak tam už máme jenom dospělý muže.

Kolik je u vás vrahů?

Ve výkonu trestu budou asi tak čtyři.

Takže nepatříte k tvrdší věznici.

Jediný, s čím to souvisí jako v uvozovkách tvrdší věznice je to, že u nás na tý vazbě se můžou vyskytovat i tyhle osoby, ale co se týče výkonu trestu, tak určitě ne.

Jak spolu vůbec vycházejí ty vězni? Jsou na sebe ošklivý někdy? Dá se tomu nějak zamezit?

No díky tomu, že ve vězení se obecně vyskytuje spousta lidí, který mají jak psychický problémy, tak poruchy osobnosti a poruchy chování… Mají psychický a mentální indispozice a nejsou to úplně běžný normální lidi a většina těch lidí nemá sociální návyky… (samozřejmě i normální tam jsou, co jsou třeba odsouzený za podvody a jinak jsou standardní).

Sociální návyky jako že jdeš na záchod a utřeš se potom?

I takový tam jsou. Pak když dáš na celu člověka, kterej je agresivní, má poruchy chování, ale i přesto je třeba čistotnej a dostane se k nějakýmu řekněme bezdomovci, kterej tyhle sociální návyky nemá, tak prostě to evokuje k nějakýmu tření, a pak se z toho může vyvinout až třeba napadení.

Jaký pro tebe má to vězení vlastně smysl? Myslíš si, že je to spíš o tom oddělit ty lidi od společnosti nebo o tom ty lidi napravit? Jak to vnímáš?

Nacházíme se na takovým pomezí. Dřív byl ten pohled na vězení takovej, aby bylo odstrašující. Když se dostaneš do vězení, tak tam prostě dostaneš pořádnou čočku, aby ses už nechtěl vrátit. Myslím si, že tak to dřív bylo, že lidi se vězení báli.

A teď?

My dlouhodobě (od těch devadesátejch let) přecházíme z tohohle modelu na model západní, kterej spíš hlásá to: „pojďme zkusit tyhle osoby napravit.“ Pracovat s nima tak, aby oni zjistili, že ta cesta, kterou se vydali, není správná, a aby sami měli tu vůli a chtěli se napravit a fungovat jako součást společnosti a né někde na okraji. Ten proces je fakt jako dlouhodobej, a v současný době tomu neodpovídá ani skladba vězňů. Protože ty vězni mnohdy jsou fakt jako feťáci. Dlouhodobý feťáci. Máme poměrně vysoký procento recidivy, což znamená, že se nám až v sedmdesáti procentech lidi zpátky vracej.

V sedmdesáti procentech?

S těmadle lidma už prostě účelově nejde pracovat tak, aby oni sami se chtěli napravit. Protože pro ně už je výkon trestu součást jejich života. Oni už si neřeknou: „Ty jo. Sem se už příště nechci dostat.“ Nebo: „Udělám něco pro to, abych se sem už nedostal.“ Ale oni už počítají s tím, že když vylezou z věznice, tak že budou opravdu dál páchat tu svoji trestnou činnost a už si plánujou, jak to budou dělat, aby na to nepřišli, a sbírají třeba i zkušenosti a kontakty od ostatních vězňů. Seznamujou se, a pak se třeba navštěvujou i po výkonu trestu a páchaj třeba i společně tu trestnou činnost.

Myslíš, že to je problém?

Je to špatně v tom, že se mezi lidi odsouzený za trestnou činnost související s výrobou a nakládáním s omamnýma a psychotropníma látkama dostávají lidi, který jsou třeba počtvrté odsouzený za alimenty a tyhle lidi pak třeba sdílej celu. A v tom je problém. Ta kriminální subkultura. Ty lidi jsou jak houby. Všechny tyhlety věci do sebe nasávají a kolikrát prostě ten člověk vyjde víc poznamnenanej, než kdyby byl jenom venku. Proto si myslím, že by Česká republika měla víc klást důraz na alternativní tresty. Tak, aby se lidi, který jsou zavřený za alimenty, vůbec nedostávali do věznice.

Takže to nefunguje tak, jak by to mělo?

To určitě nefunguje tak, jak by to mělo.

Co s tím budeš dělat? Dá se s tím něco dělat? Můžeš ty s tím vůbec něco dělat? Snažíš se to dělat jinak než jinde?

Na to upřímně, vzhledem k tý zátěži administrativní a svázanosti všech možných nařízení není úplně prostor. Jako uniformy jsme spíš zodpovědný za to, abychom chránili bezpečnost těch lidí ve věznici a opravdu ty lidi separovali od veřejnosti tak, aby veřejnost v uvozovkách se nemusela bát, že mezi sebou ty lotry má. Pak tam je série odborných zaměstnanců (od psychologů přes sociální pracovníky, vychovatele, terapeuty a tak dál), který se starají spíš o to, aby ty lidi namotivovali k tomu, že chtějí žít řádnej život. Ale do hlavy tomu člověku nikdo nevidí. Je to pro ně vynikající detox. Pak, když vylezou ven, jsou čistý, ale stejně tím, že mají nastavený to sociální prostředí ještě z tý doby, než šli do výkonu trestu, tak oni to zas rozjedou s těma lidma, s kterýma to dělali před výkonem trestu. Jako když zajedou do vyšlapaných kolejí.

A to číslo, těch 70 % recidivy, má to spíš vzrůstající nebo klesající tendenci? Třeba z pohledu od těch devadesátejch let?

Já si myslím, že je to poměrně stabilní číslo. My máme problém v tom, že u nás (celkově v tom východním bloku Evropy) se hodně vařej drogy. Hlavně pervitin. Hodně se pěstuje tráva. A díky tomu, že u nás se to vaří, tak u nás je to taky hodně levný a poměrně kvalitní.  Což znamená, že je to dostupný, a když to řeknu hloupě, tak když půjdeš na diskotéku a budeš se správně ptát a znát správný lidi, tak si můžeš vždycky něco dát. Ty drogy jsou fakt extrémně dostupný a to je obrovskej rozdíl mezi náma a od nás na západ.

Myslíš teda, že velkej problém jsou drogy?

Myslím si, že 70 až 80 % lidí je závislejch na drogách, když k nám přijde. A myslím si, že 90 až 95 % s nima má zkušenosti. Tak to prostě je. To je realita. A to i trávu beru jako drogy. I ten, kdo hulí, je pro mě feťák. Já si nemůžu pomoct.

Jak bysi to řešil?

Udělal bych to jako v Japonsku. Že ne jenom výroba je trestná, ale i užívání je trestný. Protože když to nebude nikdo užívat, tak se to nebude ani vyrábět. Je problém v tom, že to podhoubí je tady tak vytvořený a je toho všude tolik a je to tak dostupný, že v tu chvíli, kdyby se rozhodlo, že se bude aplikovat tadyto opatření, tak bysme museli vytvořit podle mě tak čtyřicet novejch věznic. Už v tudle chvíli jsou věznice dlouhodobě přeplněný.

Myslíš, že k vám někdo chce dobrovolně, protože nemá kde bydlet?

Jo. Zpravidla na tu zimu se těch lidí vyskytne víc. Je důležitý chápat to, že když se k nám někdo dostane na oddíl, tak na tom oddíle mají vlastní kuchyňku, pračku, televizi, DVD, plejstejšna, akvárko…

Akvárko? Jako vážně?

No jasně, máme tam i akvaristy. Když si vezmeš to zajištění, který tam mají, tak mám za to, že mi prostě nějakým třeba padesáti až šedesáti procentům vězňů zvyšujeme životní úroveň. Oni si na tohle venku nešáhnou, protože oni na to prostě nemají. Kolikrát řešej existenční problémy, co se týče bydlení a tak dál.

Myslíš, že je tam někdo jako spokojenej?

Myslím si, že určitě. Tam jde spíš o to, že spousta z těch lidí, když nemaj řád, tak nedělaj to, co maj. Jakmile nad sebou nemaj nějaký vedení, neříká jim nikdo, kdy to maj dělat, jak to maj dělat a proč to maj dělat, tak oni nejsou schopný.

A čím to je? Myslíš, že mentální úrovní?

Hele… nevím… Myslím, že je to nastavený už tou výchovou. Někdo je odmala cepoval, a když se měli sami o sebe postarat, tak prostě ten krok do toho života nezvládli a to se s nima vleče. Jakmile ten člověk není samostatnej a nedokáže se sám o sebe postarat a nemá ty pravidla vtisknutý natolik, aby je byl schopnej realizovat sám, tak z toho pak nastávaj ty problémy. A ty lidi si nejsou schopný udržet práci. Nejsou schopný chodit včas do práce nebo kamkoliv jinam a řešej to pak zkratkovitýma situacema.

Kolik procent lidí v tom vězení jsou lidi třeba z dětského domova nebo z nějakejch špatnejch rodinnejch poměrů?

Tuhle statistiku nemám k dispozici. Ale do věznice se dostávají jak lidi z úplnejch rodin, tak lidi z rodin narušenejch. Jsou tam i lidi, který prošli pěstounskýma péčema. Jsou tam lidi, který prošli dětskýma domova.

Takže nevidíš v tom nějakej vliv tý rodiny?

Vliv tam nějakej určitě bude. Protože lidi, který tu rodinu úplnou nemají, a zejména pak tam nejsou citový vazby, tak oni jsou citově kolikrát oploštělí a kolikrát si ty věci jakoby neuvědomujou tak, jak by si uvědomoval člověk z úplný rodiny. Takže asi tam nějaká souvislost bude, ale spíš jde podle mě o otázku pravděpodobnosti. Protože nemůžu říct, že člověk, kterej projde dětským domovem, bude automaticky páchat trestnou činnost. Prostě ta pravděpodobnost tam je vyšší, ale není to nikde daný.

Kontrolujete jim poštu? Čtete jim dopisy?

Máme v zákoně stanovený, že máme oprávnění nahlížet do korespondence a číst ji. Kromě korespondence advokátům, státním úřadům a tak. Do soukromé nahlížíme a děláme to z toho důvodu, že tam se dozvíš nejvíc věcí.

A co ses třeba dočet zajímavýho?

Já jsem korespondenci nikdy nečet.

Ale tak víš ne. Co se tam někdy třeba psalo…

Měli jsme záchyty, co se týče sebepoškození, takže pak jsem schopný na to adekvátně reagovat. Píše tam třeba: „Hele já to nedám. Chci se zabít. Zejtra už to skončí.“ Takže tam pošleme psychologa. Většinou to stejně skončí tak, že ten člověk to nemyslí vážně. Řeknem: „Tak proč jsi to psal?“ a on: „No aby věděli, že se mám jako špatně.“  Oni manipulujou účelově i se svou vlastní rodinou.

Máte tam pokusy o sebevraždu?

No.

Už se ti tam někdo zabil?

Mně konkrétně ne, každopádně pokusy o sebevraždu i dokonaný jsme tam měli. Zpravidla 95 % pokusů jsou demonstrativní. Jenom aby nějakým způsobem upoutali pozornost. Že se jim něco děje a tak dál.

Už se někdo pokusil utýct nebo utekl někdo z vaší věznice?

Hele je možný, že někdo utekl, když jsem tam ještě nebyl. Jsem tam deset let. Je velkej rozdíl mezi útěkem přímo z věznice, ze střeženýho zařízení anebo odchodem z pracoviště.

To jsou vězni, co můžou někde pracovat a nevrátí se zpátky?

Máme vnější nestřežený pracoviště, kam s nima vždycky jezdí dozorce nebo jinej zaměstnanec, kterej je nestřeží, ale jen dohlíží na jejich pracovní činnost, a je zodpovědnej za to, aby nahlásil, že se někdo ztratí, zmizí, odejde nebo něco podobnýho. Ale když odejde z pracoviště, tak to není braný jako útěk, ale jako odchod z pracoviště.

Jak často se tohle děje?

Řekl bych jednou ročně, jednou za dva roky. U nás. Jinak věznic je spousta a byly i nějaký útěky z věznic, který byly i medializovaný, takže útěky byly a odchody z pracoviště jsou o to častější.

No a nějaký pokusy o útěk jste třeba zaznamenali. Že se někdo snažil utýct přímo z věznice a vy jste ho chytli?

Možná byly někdy nějaký indicie, že někdo se k tomu chystá. Problém je v tom, že spousta vězňů je manipulativního charakteru. Snažej se manipulovat jak s ostatníma vězněma, tak s personálem. A i ty přípravy, který byly v uvozovkách odhaleny jako přípravy na útěk, nemusely být přípravy na útěk. Já osobně si myslím, že třeba kolikrát ty vězni někomu něco podstrčej, aby se pozornost ubírala jiným směrem.

A ty přijdeš teďka ve svý pozici vůbec do kontaktu s vězněm?

Jo.

A při jaký příležitosti? Co spolu řešíte?  Co jsi řešil včera s vězněm?

Včera jsem řešil důvody jeho vyřazení z pracoviště. Jezdil ven na pracoviště a chtěl vysvětlit, z jakýho důvodu byl vyřazenej. To jsem mu nějakým způsobem vysvětlit.

A jsou na tebe někdy agresivní?

Zpravidla ne.

Smrděj?

(společné „Cha cha“ )

Samozřejmě to vězení samo osobě má takovej šmuk. Když je zima a míň se větrá a ty lidi tam jsou celej den zavřený na tý cele, tak adekvátně tomu to prostě vypadá. Mají tam i sociálku. Jsou lidi, který jsou teda hodně voňavý, když přijdou.

Co tě na tý práci nejvíc štve?

Štve mě hodně administrativy. Spousta lidí není úplně dobře zaplacenejch za tu práci, kterou dělají.  Je potřeba si uvědomit, že vězněný osoby jsou tam dvacet čtyři hodin denně po několik let a mají tuhle celou dobu na to, aby dostali jak zaměstnance, tak příslušníky tam, kam potřebujou. Opravdu jsou manipulativní, mnohdy nevyzpytatelný. Přecházej z klidový fáze do agrese během lusknutí prstu. Tím, že jsou v omezeným prostoru, omezený na osobní svobodě a s lidma, s kterýma na cele bejt třeba nechtěj, tak to jednání je dost často zkratkovitý. Leckdy ty věci, který oni dělají, pro normálního člověka nejsou vysvětlitelný. Takže ty zaměstnanci, musej bejt psychicky neskutečně odolný, aby tomuhle mohli čelit. Přál bych si, aby si lidi venku uvědomili, jak ta práce je neskutečně psychicky náročná.  Jak je obtížná na to, aby člověk i po odchodu z tý práce byl normální. Než to kdokoliv odsoudí, ať si to sami vyzkouší, pokud na to mají negativní názor. Aby věděli, jaký to je, s těmadle lidma jednat. Mě asi nejvíc štve neznalost a pohled veřejnosti na tudle represivní složku.

Jakej si myslíš, že je na vás pohled?

Je to asi nějakej přesah z tý totalitní doby, kdy prostě byl bachař, kterej mlátil vězně.

Vy je tam nemlátíte?

Vždycky k tomu, aby došlo k zákroku, tak je nějakej důvod a ten důvod většinou vychází od tý vězněný osoby. Že je agresivní. Demoluje zařízení cely. Napadá jiný spoluvězně nebo zaměstnance.  Že se nedá zpacifikovat normálním způsobem. To znamená, že by si ho slovně uklidnila.

Takže to není, že by si ho zmlátil, protože se nudíš.

Ne.

Neděláš to teda?

(Společné „chi chi chi“)

Připadá ti, že takovej jsem? Myslím si, že dřív k tomu docházelo, ale teďka už kompletně celá věznice je prakticky pokryta (kromě ubytovacích kapacit) kamerovým systémem.

To se zabývá zejména převáděním, eskortováním a střežením vězněnejch osob.

Skrýt

Tam jsou zodpovědný za prošetřování trestný činnosti vězněnejch osob plus vyřizování jejich stížností.

Jako trestný činnosti, kterou provedli už v tom vězení? Jako když tam třeba někoho napadli?

Tak. Dřív dělali i trestnou činnost příslušníků, ale tím, že vznikl Gibs, tak teď to dělá Gibs.

Co je Gibs?

Je to takovej nadvyšetřující orgán, kterej vyšetřuje postupy a služební i mimoslužební trestnou činnost příslušníků.

Skrýt

Tu vede oblastní velitel justiční stráže, který pod sebou má několik justiček a ty jsou vždycky na soudech.  Fungujou jako ostraha soudu. Jezděj třeba i odebírat děti nebo něco takovýho.

Skrýt

Jak dlouho můžeš bejt na vazbě, když ještě nejseš odsouzenej?

Můžeš tam bejt tři roky. Po třech letech, pokud tě soud neodsoudí a nedá ti jinej důvod vazby, tak by tě měl soud propustit.

A když tě zavřou do vazby z toho důvodu, že bysi mohl ovlivňovat svědky a pak tě po třech letech pustěj, tak dají ti nějakou náhradu za to, že jsi byl tři roky zavřenej?

Já mám za to, že můžeš pak po soudu vymáhat ušlej zisk a osobní újmu. Ale to už se odvíjí podle toho, jestli to soudní líčení nebo to obvinění z toho trestného činu dál trvá nebo netrvá.

A započítává se to pak do výkonu trestu?

V případě, že by si tě dva roky drželi na vazbě a pak by tě odsoudili na tři roky k výkonu trestu, tak už dva roky z toho máš za sebou.

Skrýt

A když třeba nechci, tak můžu bejt celej den na cele? Nemusím dělat nic? Nebo je to povinný, třeba chodit na dvůr?

Ne není. Je to věc, která je nároková ze zákona. To znamená, že na ni má ten vězeň právo, ale nemusí toho práva využít.

Skrýt

K čemu jsou ty ostatní dvory?

Jeden dvůr souvisí s pojezdovou bránou. Tam je hlavní vjezd do věznice. A ten je určenej pro to, aby tam stály služební vozidla a případně tudy jezdilo zásobování. Další dvůr o velikosti tenisového hřiště je určen pro vycházky odsouzenejch, který mají možnost hrát i nohejbal. A ten poslední dvůr je tak trochu VIP, protože je určenej jen pro jeden oddíl.

A co to je za oddíl? Proč má takovýhle práva?

To je oddíl, kterej je určenej pro vnitřní údržbu vazební věznice. To znamená, že tam jsou zaměstnaný lidi, co pracujou pro vazební věznici. Opravujou různý věci. Jsou tam zedníci, údržbáři, zámečníci, …

Jako vězni, co jsou nějak profesně zdatný, a tak dělají něco pro tu věznici?

Dá se to tak říct.

Skrýt

Co to je ta eskorta?

Eskorta je vlastně ozbrojenej doprovod k soudu, kdy tam vězně předvedou nebo dovezou ozbrojený příslušníci. Pak se taky jezděj eskorty dálkový. Když už obžalovanýho odsoudí a jede na kmenovou věznici, tak se hodí spolu s dalšíma 20ti do autobusu, jede se na shromaždiště, kam dojedou ze všech věznic, vězně si popřehazujou a jedou zpátky. To se děje dvakrát týdně.

Skrýt

A hlídáte jim nějak, aby ta strava byla pestrá?

Jo. Všechny jídelní lístky sestavuje nutriční terapeutka. Samozřejmě nevydáváme jenom normální stravu, ale i stravu dietní, což odpovídá stavu vězněnejch osob. Což znamená, že když tam bude diabetik, tak nebude dostávat normální stravu, ale diabetickou. Když tam bude člověk, kterej bude enormně při těle, tak dostane šetřící dietu tak, aby se ho podařilo dostat do normálu.

A co když tam bude vegetarián. Můžou si takhle diktovat?

My (žádná věznice) nejsme stavěný, abychom měli kuchyňskej provoz, kterej bude vařit výhradně vegetariánskou, muslimkou nebo jinou stravu. Ale jsme schopni přihlížet k tomu jejich nastavení, co mají, a třeba jim to maso z toho vyndáme.

Skrýt

Proč se to nevaří všechno pro vás i pro vězně v jedný kuchyni?

Myslím si, že je to hlavně tím, že ta skladba jídel je jiná. Protože my máme na výběr ze tří jídel a oni na výběr samozřejmě nemají. Jim se vaří zase víc druhů, co se týče dietní stravy, která by se u nás zase neujala. A my si to jídlo platíme. To znamená, že oni mají na uvaření jejich jídla nějakou částku a na našeho je třeba dvakrát vyšší. Protože si ho zaplatíme.

Skrýt

Jenom?

My jsme věznice, která má výkon vazby, kde můžeš mít všechno. Od vrahů, který zabili třeba 40 lidí, až po alimentáře nebo lehký krádeže. Ve výkonu trestu se to dělí dle trestního zákoníku na Ostraha a Zvýšená ostraha.  O tom rozhoduje soud. Ostraha je ten nižší stupeň, kterej věznice pak rozřazuje podle charakteristiky tý daný osoby ještě na nízkej, střední a vysokej stupeň. A my u nás máme Ostrahu středního a vysokého stupně. Nemáme nízkej a Zvýšenou ostrahu. V tý zvýšený ostraze jsou zpravidla vrazi a k nám se dostávají až třeba po odsezení deseti let, kdy plněj program zacházení a tak. Měli jsme dokonce jednoho doživotně odsouzenýho, který u nás nakonec skonal.

Skrýt

Za co zavíráte bezdomovce?

Za páchání trestný činnosti. Důležitý je, že my je nezavíráme. Soud je posílá k nám. To není naše rozhodnutí. My je tam nedržíme kvůli tomu, že chceme, ale kvůli tomu, že jim to soud nařídil a my to musíme povinně dodržovat.

Skrýt

A je to teda běžný jo, že někdo, kdo je zavřenej za alimenty, je třeba na cele s někým, kdo právě třeba vyráběl drogy?

Běžný to není, ale na těch oddílech výkonu trestu kolikrát jako není jiná volba. My nemáme specializovaný oddíly pro lidi, který jsou ve výkonu trestu, protože vařili drogy, nebo který jsou za násilný trestný činy.

Skrýt

Myslíš i tady jako v Topstaru třeba?

Třeba.

Myslíš, že tam jsou takový lidi?

Určitě. Jsem o tom přesvědčenej.

Že tam někde v davu je zamíchanej někdo, kdo ti může něco dát rovnou?

Myslím, že i polovina lidí je tam sjetejch.

Jo?

Prostě občas tam i chodím a ty lidi tam vidím.

Skrýt

I toho kdo hulí, bereš jako feťáka?

Tady, když se projdeš po městě, tak za rohem vždycky najdeš někoho, kdo hulí trávu. Já chápu, že spousta lidí mě za můj názor odsuzuje, že ta tolerance je u spousty lidí úplně někde jinde a tráva jim přijde to samý jako pivo. Každej člověk, kterej dělá s feťákama, tak ti řekne, že 95 % lidí chodí přes trávu k těm tvrdším drogám a že prostě to je start.

Určitě 100 % lidí, který začlo s trávou předtím, ale mělo zkušenosti s alkoholem.

Skrýt

A jo, užívání vlastně není trestný. A proč to není trestný?

To nevím. Mě se neptej. Nepřijde mi to logický. Vem si, že tě zastavěj policajti a máš nějaký množství pro osobní potřebu. Co to je jako? To je špatně. Kdyby to bylo trestný, tak si to nikdo nedovolí.

Takže takhle by sis to představoval. Myslíš, že by to přispělo k většímu pořádku ve společnosti?

Myslím si, že by to přispělo ne k pořádku ve společnosti, ale aby byli lidi schopný vést normální život. Protože samozřejmě to procento těch feťáků by se snížilo už z toho důvodu, že spousta lidí by měla strach z toho, že skončí ve věznici. Což znamená, skončili by nějaký rekreační uživatelé. Dali by si to maximálně někde doma na zahradě, ale nikde by nikomu neubližovali.

Skrýt

A myslíš, že máš díky tý věznici trošku zkreslenej pohled na svět? Že jseš třeba víc podezíravej? Bojíš se třeba víc o svoje děti?

O děti se určitě bojím. Nemám ani tolik strach o to, co se děje doma, to znamená, že bysme je špatně vychovávali, protože to máme přejatý od rodičů. Moji rodiče ze mě vychovali to, co ze mě je. Myslím si, že to není úplně špatný a jsem jim za to vděčnej. Chtěl bych, aby to někdy podobně cejtily moje děti. Aby si řekly, jo, ten táta s tou mámou na tom měli podíl, co z nás vyrostlo, protože nás dobře vychovali a měli se rádi. Doufám, že budou mít dobrou práci. Najdou si krásnou ženu, která bude normální a budou víst normální život, protože normálnost je úplně krásná vlastnost. Mám spíš strach, že na ně bude mít nějakej negativní vliv nějaká parta nebo lidi ze školy. Že se třeba něco stane, co jim hne se sebevědomím nebo psychikou.

Skrýt

A proč?

Proč byl vyřazenej? Kvůli podezření, že nedělá všechno tak, jak má. Případ se vyšetří. Pokud se neprokáže, vrátí se zpět do práce, pokud prokáže, následuje nějaký kázeňský řízení, nebo trestní řízení a pak může bejt třeba zařazenej na jiný pracoviště.

Skrýt

Máš nějaký ambice něco změnit v tom vězení nebo v tom systému? Máš takový snahy něco dělat jinak?

Hele vždycky je snaha něco dělat jinak. Myslím si, že zaměstnanci se mají hůř než vězni z hlediska zacházení a materiálního zabezpečení a psychohygieny. Choděj kolikrát domů tak vyřízený, že přemýšlím, jestli se mi druhej den vůbec vrátěj do práce, jestli si to někde nehoděj.

Jako z toho, co tam viděj?

Z toho, co tam viděj. Jakým způsobem je s nima zacházeno, co se týče těch orgánů, který zpracovávají metodiky a tak dál. Protože je na ně vyvíjenej neskutečnej tlak a do toho ještě na ně tlačej vězněný osoby, aby jim něco zařídili, aby pro ně něco udělali a tak dál. A oni se prostě dostávají mezi dva mlýnský kameny. Pokud bych se snažil v tuhle chvíli něco udělat, tak by to bylo zejména pro zaměstnance, aby se v tý práci cejtili líp, aby měli nějakou možnost prevence vyhoření a vlastní psychohygieny.

A dotýkají se tě nějak ty příběhy těch vězňů? Dostane se to k tobě?

To je taky hrozně těžký, protože v momentě, kdy dozorce nebo strážnej si pustí k tělu někoho z těch vězňů, tak je riziko i toho, že mu bude někde ulevovat a nebude tak důslednej, jak by měl bejt. Od toho tam jsou právě ty odborný zaměstnanci, který by měli umět hodnotit tu situaci toho vězně. To, čím prošel, jaký je jeho životní příběh, a pak s tím naložit tak, aby ten člověk šel tou cestou k tomu napravení.  Příslušníci jsou spíš opravdu na tu bezpečnost, zajišťování potřeb a realizaci práv.

Skrýt

A prochází to nějakou cenzurou?

Asi nějaký knihy jsou z toho vyňatý, protože v zákonu jsou požadavky, jakou literaturu oni můžou přijímat nebo nemůžou. Nesmí bejt násilná. Nesmí bejt rasistická. Nesmí popisovat výrobu a manipulaci se zbraněmi nebo drogy.

Skrýt

Oni mají povinnost chodit do práce nebo ne?

Jo mají povinnost, pokud jim práci najdeme.

Skrýt